Політика конфіденційності ФОП Форіс О.В. визначає умови та правила використання сайту ФОП Форіс О.В. https://academy-boutique.com.ua (далі «Сайт») та Прикладних програм (англ. Application), для використання сайту та доступу до персонального кабінету (далі «Програм »). Розроблено Політику конфіденційності ФОП Форіс О.В. відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» № 61 від 09.08.1993 р., Положення Цивільного та Господарського кодексів України.

Ця Політика конфіденційності ФОП Форіс О.В. затверджена з метою охорони та захисту персональних даних Клієнтів (включаючи користувачів сайту), конфіденційної інформації, що містить персональні дані; а також конфіденційної інформації, власниками якої є ФОП Форіс О.В.; – з метою регулювання доступу до цієї інформації, її надання та передачі.

Політика конфіденційності ФОП Форіс О.В. поширюється на всіх користувачів сайту або програм (клієнтів) – як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті або в Програмі (незареєстрований користувач), так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис, кожен з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про клієнта та дані авторизації (логін, пароль).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають такі значення:

1.1. Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2. Конфіденційна інформація – це відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб та поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

1.3.Конфіденційність інформації – властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого ознайомлення.

1.4. Режим конфіденційності інформації – правові, медичні, організаційні, технічні та інші заходи щодо захисту персональних даних.

1.5. Власник інформації, що є конфіденційною, – особа, яка володіє інформацією, яка є конфіденційною, на законній підставі, що обмежила доступ до цієї інформації та встановила щодо неї режим конфіденційності інформації.

1.6. Доступ до інформації, що є конфіденційною, – ознайомлення певних осіб з інформацією, що є конфіденційною, за згодою його власника або на іншій законній підставі надання доступу до персональних даних.

1.7. Клієнт – фізична або юридична дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, що повністю прийняла всі умови даної політики конфіденційності, через реєстрацію на Сайті або у Програмі та володіє індивідуальним логіном та паролем, а також Обліковим записом клієнта для використання послуг даного сайту та Програм.

1.8. Контрагент – сторона цивільно-правового договору, власник інформації, що є конфіденційною, передав цю інформацію за умови збереження конфіденційності цієї інформації.

1.9. Сайт – інтернет-сайт https://academy-boutique.com.ua, включаючи всі його піддомени, що знаходиться під організаційним контролем керівництва ФОП Форіс О.В..

1.10. Прикладна програма – комп’ютерна програма або програмне забезпечення, яке можна використовувати з планшетів, смартфонів та інших мобільних пристроях, яка поширюється на умовах договору приєднання (вільної публічної оферти), що надає особі, яка приєдналася до такого договору, безкоштовний дозвіл на: використання програми за її призначенням, яке перебуває під організаційним контролем керівництва ФОП Форіс О.В..

1.11. Передача інформації, яка є конфіденційною, – передача інформації, є конфіденційною та зафіксована на сайті ФОП Форіс О.В., її власником або власником сайту на підставі договору в обсязі та на умовах, передбачених договором, включаючи умову про вживання контрагентом встановлених договором заходів щодо охорони її конфіденційності .

1.12. Надання інформації, що є конфіденційною, – передача інформації, яка є конфіденційною та зафіксована на Сайті ФОП Форіс О.В., її власником органам державної влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування з метою виконання їх функцій.

1.13. Розголошення інформації, що є конфіденційною, – дія або бездіяльність, внаслідок яких інформація, яка є конфіденційною, у будь-якій можливій формі (усній, письмовій, іншій формі, у тому числі з використанням технічних засобів) стає відомою третім особам без згоди власника такої інформації або всупереч цивільно-правового договору.

2. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКИЙ КОНФІДЕНЦІЙНИЙ

2.1. До відомостей (інформації), що є конфіденційними, належать:

2.1.1. Персональна інформація, яку надає клієнт при реєстрації або залишенні коментарів на Сайті: телефон, e-mail, ім’я та прізвище.

2.1.2. Дані, що передаються автоматично при відвідуванні сайту: IP-адреса, інформація про браузер, тривалість перебування на сайті, адреса сайту, з якого було здійснено перехід, і т.д.

2.1.3. Дані про звернення Клієнта за медичною допомогою, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація про стан здоров’я Клієнта, який, відповідно до чинного законодавства, є конфіденційною інформацією.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Режим конфіденційності інформації вважається встановленим після надання згоди Клієнта на збір, обробку, розповсюдження та доступ до персональних даних під час його реєстрації на Сайті та вжиттям ФОП Форіс О.В. заходів щодо охорони конфіденційності інформації, а саме: затвердження юридичними особами Політики конфіденційності ФОП Форіс О.В. та обмеження доступу до інформації, що становить конфіденційну інформацію, шляхом встановлення порядку обігу цієї інформації та контролю за дотриманням такого порядку.

3.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту та програм, Клієнт дає свою згоду на:

3.2.1. обробку своїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: особисті відомості (вік, стать, сімейний стан, склад сім’ї тощо), відомості про місце проживання: фактичне та за державною реєстрацією, відомості про перебування на військовому обліку, дані, щодо стану здоров’я відповідно до чинного законодавства, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото)

3.2.2. використання персональних даних, що передбачає дії власника бази з обробки цих даних, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними (стаття 10 Закону України «Про захист персональних даних»);

3.2.3. поширення персональних даних, що передбачає дії власника бази персональних даних про передачу відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»);

3.2.4. доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії власника бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи на доступ до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних») .

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА (КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ)

4.1. Клієнт (Користувач сайту) має право:

4.1.1. користуватися всіма технічними можливостями сайту та програм ФОП Форіс О.В.;

4.1.2. мати доступ до будь-якої публічної інформації, розміщеної на Сайті або у програмах;

4.1.3. на збереження його персональних даних від третіх осіб на умовах, визначених чинним законодавством України та положеннями цієї Політики конфіденційності;

4.1.4. використовувати інформацію з сайту в особистих та некомерційних цілях.

4.2. Клієнт (Користувач сайту) зобов’язується:

4.2.1. при здійсненні реєстрації вказувати та розміщувати публічні достовірні особисті дані;

4.2.2. використовувати Сайт та Програми лише з метою, що не суперечить угодам між Клієнтом (Користувачем) та ФОП Форіс О.В., чинному законодавству України та принципам розумності та моралі;

4.2.3. нести відповідальність перед третіми особами за свої дії чи бездіяльність при використанні Сайту та/або програм;

4.2.4. самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язані з дією чи бездіяльністю Клієнта при використанні Сайту та/або програм.

4.3. Клієнту (Користувачеві сайту) забороняється:

4.3.1. розпалювати релігійні, расові або міжнаціональні ворожнечі;

4.3.2. вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

4.3.3. вчиняти дії, що порушують честь та гідність, права та свободи будь-якої особи;

4.3.4. реєструвати обліковий запис від імені третьої особи або замість іншої особи;

4.3.5. надавати у користування свій обліковий запис та/або логін та пароль від свого облікового запису третім особам;

4.3.6. розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного чи образливого характеру;

4.3.7. розміщувати інформацію, що порушує права та законні інтереси третіх осіб (у тому числі розміщення фотографій та відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео за її участю)

4.3.8. розміщувати комп’ютерні віруси або програми, які здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

4.3.9. будь-яке використання інформації із сайту в комерційних цілях.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ФОП Форіс О.В.

5.1. ФОП Форіс О.В. мають право:

5.1.1. встановлювати, змінювати та скасовувати в письмовій формі режим конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства;

5.1.2. використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, для власних потреб у порядку, що не суперечить законодавству;

5.1.3. дозволяти або забороняти доступ до інформації, яка є конфіденційною інформацією, визначати порядок та умови доступу до цієї інформації;

5.1.4. вводити в цивільний обіг інформацію, яка є конфіденційною, на підставі договорів, що передбачають включення до них умов про охорону конфіденційності цієї інформації;

5.1.5. вимагати від юридичних та фізичних осіб, які отримали доступ до інформації, що є конфіденційною, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, яким надано інформацію, яка є конфіденційною, дотримання обов’язків щодо охорони її конфіденційності;

5.1.6. вимагати від осіб, які отримали доступ до інформації, яка є конфіденційною, внаслідок дій, вчинених випадково або помилково, охорони конфіденційності цієї інформації;

5.1.7. у разі розміщення Клієнтом на Сайті або за допомогою програм інформації або здійснення інших дій, що не відповідають положенням чинного законодавства України та даної Політики конфіденційності, – без повідомлення на власний розсуд видалити повністю або частково розміщену клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, щодо якої важко визначити її відповідність законодавству, застосовується у випадках отримання від інших клієнтів обґрунтованих скарг щодо некоректної поведінки Клієнта на Сайті ФОП Форіс О.В., залишає за собою право заблокувати сторінку Клієнта;

5.1.8. зміни Політики конфіденційності для подальшого вдосконалення системи безпеки відповідно до чинного законодавства;

5.1.9. надсилати Клієнту рекламні інформаційні повідомлення – у разі, коли Клієнт хоче відмовитися від отримання розсилок від ФОП Форіс О.В., він повинен повідомити про це ФОП Форіс О.В. у будь-який зручний для нього спосіб.

5.2. ФОП Форіс О.В. зобов’язуються:

5.2.1. захищати в установленому чинним законодавством, даною Політикою, трудовими та цивільно-правовими договорами порядку свої права у разі розголошення, незаконного отримання або незаконного використання третіми особами інформації, що є конфіденційною інформацією, у тому числі вимагати відшкодування збитків, заподіяних у зв’язку з порушенням його прав.

6. ОХОРОНА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. З метою охорони конфіденційності інформації, працівники ФОП Форіс О.В., які відповідно до особливостей виконуваних трудових функцій у даних юридичних особах, які мають доступ до неї, зобов’язані:

6.1.1. взяти на себе письмове зобов’язання про нерозголошення інформації, що становить конфіденційну інформацію або підписати договір про конфіденційність та нерозголошення інформації;

6.1.2. виконувати встановлений ФОП Форіс О.В. режим конфіденційної інформації;

6.1.3. не розголошувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію, що містить персональні дані Клієнта, а також власниками якої є ФОП Форіс О.В., і без їхньої згоди не використовувати цю інформацію в особистих цілях;

6.1.4. не розголошувати вище зазначену інформацію, яка є конфіденційною після припинення трудового договору (контракту);

6.1.5. відшкодувати заподіяні Клієнту збитки, якщо працівник винний у розголошенні інформації, що становить конфіденційну інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків;

6.2. Відносини між ФОП Форіс О.В. та його контрагентами в частині, що стосується нерозголошення конфіденційної інформації, регулюються законодавством, договорами та цією Політикою конфіденційності. У договорах ФОП Форіс О.В. із контрагентами зазначає пункт про нерозголошення контрагентом інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію.

6.3. ФОП Форіс О.В. вживають всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від випадкового та шахрайського доступу, знищення, зміни або інших неправомірних дій.

7. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, НАДАННЯ І ОБЛІКУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Паперові та електронні носії, що містять конфіденційну інформацію ФОП Форіс О.В., зберігаються у неробочий час лише у сейфах або ящиках, що закриваються; електронні бази зберігання інформації – закодовані відповідними паролями безпеки.

7.2. При роботі з електронними носіями без попередньої згоди з керівництвом працівникам ФОП Форіс О.В. не допускається:

7.2.1. знімати копії з електронних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, виносити копії цих носіїв за межі офісу, передавати їх іншим особам, які не мають доступу до комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації;

7.2.2. знайомити співробітників та інших осіб, які не мають доступу до конфіденційної інформації з відомостями, що містять конфіденційну інформацію.

7.4. Відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства можуть бути надані контрагентам під час укладання угод, на їхню вимогу з попереднього погодження з власниками персональних даних.

7.5. Відомості, що містять конфіденційну інформацію можуть надаватися виключно керівником або особами, його замінюють лише на письмову вимогу представників органів державної влади, контролюючих та правоохоронних органів.

7.6. Облік електронних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, веде відповідальну особу.